WEB SİTESİ ÜZERİNDEN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA ve MAHREMİYETİNE İLİŞKİN AYDINLATMA BİLDİRİMİ

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Barem Ambalaj Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Mersis No: 0142060908700018

Yazışma Adresi:
Barem Ambalaj Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Bilgi İşlem ve İş Geliştirme Yönetmeni
TİRE FABRİKA
İbni Melek OSB Mahallesi TOSBİ Yol 4 Sokak No:14 Tire/İZMİR/TURKEY
[email protected]

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

https://baremambalaj.com/  adresini ziyaretiniz esnasında yararlanabileceğiniz ve dolayısıyla kişisel verilerinizin işlenebileceği kanallar ve verilerinizin işlenme amaçları aşağıda açıklanmıştır. Kişisel verileriniz

  • İş Başvuru Formları aracılığıyla çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
  • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Öneri ve şikayetlerin teslim alınması,
  • İnternet sitemizin çalışmasını sağlamak ve bu sitemizi ne şekilde kullandığınıza dair analiz yapmak, sizlere daha iyi hizmet için internet sitemizi size özgü hale getirilmesi,
  • Web sitesi üzerinden bağlantı verilen sosyal medya hesapları üzerinden bizimle iletişime geçmeniz halinde: ürün ve hizmetlerimizin satış ve sunum süreçlerinin ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Yasal gerekliliklerin ifa edilmesi ve resmi mercilerin taleplerini yerine getirmesi amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Veri sorumlusu kişisel verilerinizi aktarmamayı ve açıklamamayı öncelik kabul eder. Bununla birlikte yukarıda açıklanan amaçlarla kişisel verileriniz adımıza kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışı hizmet sağlayıcıları tarafından işlenmektedir.  Verileriniz resmi talep halinde ve yasal yükümlülüklerimiz doğrultusunda yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi amacıyla aktarılacaktır. Yukarıda verilen amaçlar dışında faaliyetlerimiz ile bağdaşmayan herhangi bir kişisel veri aktarımı, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın gerçekleştirilmeyecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

https://baremambalaj.com.tr adresinde yer alan kanallarda ilgili alanları işleyerek gönderim butonuna tıklamanızla birlikte kişisel verileriniz web sitesi ara yüzünde tanımlanan e-posta adresimize otomatik olarak düşer.  Sunucuları yurtdışında bulunan sosyal medya hesaplarımızda özel mesaj veya yorum olarak bizimle iletişime geçmeniz durumunda hesap üzerindeki kişisel verileriniz işlenmektedir. 

İletişim formu, iş başvuru formu, öneri ve şikayet formu veya sosyal medya hesaplarımız kanalıyla bizimle iletişim kurmanız halinde 6698 Sayılı Kanun ‘un 5’inci maddesinde yer alan şu hukuki sebeplere dayanırız:

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.      

Bizimle web sitemiz üzerinden iletişime geçen ilgili kişiler, sağlık bilgileri, adli sicil bilgileri, din ve inanç bilgileri, dernek/vakıf/sendika üyeliği bilgileri gibi özel nitelikli kişisel verilerini ibraza zorlanmazlar. Bu bilgileri ilgili kişi olarak “açık rızanız” yoksa bize iletmediğinizden emin olunuz.

Sosyal medya hesaplarımızın sunucularının yurtdışında bulunduğunu ve bizimle bu kanallara alternatif yerli kanalları işletebileceğinizi hatırlatırız.

İnternet sitemizin çalışması ve kullanıcı dostu hale getirilmesi amacıyla tutulan çerezler, ilgili kullanıcının bilgisayarında saklanır. Kullanıcı olarak, bu nedenle çerezlerin kullanımı üzerinde tam kontrole sahipsiniz. Sitemizi kullanabilmek için zorunlu (temel) çerezler dışındaki çerezlerin kullanımı zorunlu değildir; tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkânına sahipsiniz. Tarayıcınızı işlenmesini istemediğiniz çerezleri engelleyecek şekilde ayarlamanız halinde, Sitemizi kullanmaya devam edebilirsiniz; ancak bu ihtimalde Site’nin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir, kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir.


5. İlgili Kişinin Diğer Hakları

6698 Sayılı Kanun 11’inci maddesinde sayılan haklarınızı işletmek isterseniz Veri Sorumlusunun yukarıda belirtilen yazışma adresine yasal usule uygun olarak başvuruda bulunabileceğinizi bildiririz.

Saygılarımızla,

Bu siteyi kullanarak, sitede çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri sadece trafiği analiz etmek için kullanırız.

Tamam